Wielu pracowników powraca do nas co roku ...

Już od 20 lat podczas sezonu zbiorów zatrudniamy z sukcesem pracowników z Niemiec, Polski i Rumunii. Z sukcesem ponieważ: wielu naszych pracowników powraca co roku i przywozi ze sobą swoich partnerów, a czasem następne pokolenia.

I powodem jest zapewne nie tylko praca oraz sprawiedliwe wynagrodzenie.

Duża rolę odgrywa również zakwaterowanie, możliwość dokonania zakupów i ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz z pewnością rodzinna atmosfera, która panuje w naszym gospodarstwie.

Kawałek Europy na Hof Umberg!

W międzyczasie powstało wiele przyjaźni: polscy, rumuńscy i niemieccy pracownicy sezonowi odwiedzają się wzajemnie, a nawet były już świętowane pierwsze wesela ...